Bản Tin Cộng Đồng

Ngày Phát Hành Bản Tin
05/2022 Bản Tin Số 1
06/2022 Bản Tin Số 2
06/2022 Bản Tin Số 3

Liên Lạc

Để biết thêm chi tiết về những sinh hoạt sắp tới của CĐNVQG TPB, Nhận bản tin hàng tháng gởi đến tận nhà, Quảng cáo trên bản tin (bao gồm cả trên website), ghi danh Cộng Tác Viên, hoặc đóng góp tài chánh xin liên lạc:
Điện Thoại: 727-637-1408 | 813-785-5713 | 813-731-9164
Email: cdvntampabay@gmail.com