Nghệ Thuật - Văn Hoá

Ca khúc: Lời K Đêm phổ thơ Phạm Chung - nhạc Nguyễn Đăng Tuấn - tiếng hát Quỳnh Lan