Chào đón quý vị
đến với trang nhà của
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Tampa Bay

Hình ảnh của Chủ Tịch và phó chủ tịch

Chủ trương Của Cộng Đồng:

 • Dấn thân phục vụ cộng đồng trong tinh thần vô vụ lợi, trong sáng và minh bạch.
 • Tổ chức vô vụ lợi theo quy chế 501(c)3. Các quyên góp đều được khấu trừ thuế.

Ban Cố Vấn

Dr. Đỗ Văn Hội, MD
Mr. Nguyễn Trung Nhan
Mr. Mai Hùng

Ban Chấp Hành

Picture of the executive staff
 • Mr. Đặng Phước Đức

  Chủ Tịch - Tiểu sử

 • Dr. Nguyễn Thanh Mỹ, MD

  Phó Chủ Tịch Nội Vụ - Tiểu sử

 • Mrs. Vũ Liên Nhi

  Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ - Tiểu sử

 •  
 • Mr. Đỗ Đạt

  Văn Nghệ

 • Mrs. Khúc Thuý Ái

  Văn Nghệ

 •  

"Remember, remember always,
that all of us, and you and I especially,
are descended from immigrants and revolutionists."
President Franklin D. Roosevelt

 • Visitor #: free web counter